Universell utforming

Risanger & sønn

Universell utforming

Taktil merking er en viktig del av universell utforming. I Byggteknisk forskrift TEK17 er kravene til universell utforming godt definert. Kontrastmerking og taktile komponenter gjør det enklere å finne fram i bygninger og uteområder.

Dette er taktil merking for universell utforming:

 • Farefelt og oppmerksomhetsfelt
 • Markering i trapp og etasjer
 • Glassmerking
 • Ledelinjer

Farefelt og oppmerksomhetsfelt

Farefelt og oppmerksomhetsfelt varsler om nivåforskjeller enten det er trapp, et enkelt trinn, rulletrapp eller rullebånd det er snakk om. 

Er det fare for å ramle ned, skal du bruke farefelt-markering. Farefelt merkes tett inntil faren med runde taktile knotter. Oppmerksomhetsfelt indikerer at man nærmer seg et viktig punkt som en høydeendring, og merkes med taktile linjer.

Farefelt og oppmerksomhetsfelt skal:

 • Markeres taktilt og visuelt
 • Være 0,6 m i dybde og dekke hele bredden til trinnet eller båndet
 • Ha en kontrast på 0,8 i forhold til gulvet
 • Være sklisikre tilsvarende R10 eller R11
 • Ha et mønster som følger ISO-standarden. Det skal ikke være for stor avstand mellom mønsteret

Rulletrapper og rullebånd

For rulletrapper og rullebånd anbefaler vi å bruke farefelt i begge ender. Det gjør det fleksibelt om du ønsker å snu retningen på et tidspunkt. Det er nemlig lov å bruke farefelt både i start og slutt av rulletrapper og rullebånd.

Trappemarkører

For å oppfylle kravene til universell utforming i trapper skal alle trapper ha markerte inntrinn, farefelt i toppen, oppmerksomhetsfelt i bunnen, håndløpermerking og taktile etasjetall.

Ledelinjer

Ledelinjer gjør sammen med skilting og merking det enklere å orientere seg i bygninger. De har som funksjon at de skal lede folk til sentrale steder i et bygg som resepsjon, heis, trapp og toaletter.

Bruk av ledelinjer henger sammen med plan for gjennomstrømning i bygget, og er ofte noe arkitekten tenker på. Ledelinjer er spesielt viktig i store, åpne rom. Naturlige ledelinjer som møblering og vegger som ledevegg, er ofte gode løsninger.

Når det trengs ekstra markering, er det taktile ledelinjer som må til.

Taktile ledelinjer skal:

 • Ha annen struktur enn gulvet
 • Være sklisikre tilsvarende R10
 • Ha en kontrast på minimum 0,4 mot omkringliggende flater

Gulvflater med mønster gjør det vanskeligere å markere gangsoner eller ledelinjer. Sørg for å unngå å bruke mønster i gulv som gir villedende retningsinformasjon. Bruk av kunstige ledelinjer kan ikke kompensere for mønster som villeder.

Vi bruker resirkulerte, slitesterke produkter, produsert i Norge med 5 års garanti.

HG_logo
wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger
Mester
SG_GULL_MORKBAKGRUNN