Siden 1912

mur & flis

Siden 1912

Mur & flis

Muring

Sparkling utføres både manuelt og maskinelt. Maskinell sparkling gir en effektiv drift, og sparer våre ansattes for mange tunge løft. Vi benytter alt fra tradisjonell sprøytesparkel utstyr til grovt utstyr for betongsparkling av store flater.

Til sliping benyttes Flex slipere med støvavsug for et godt og effektivt resultat.

Flisarbeid

For å sikre en god og effektiv drift i våre prosjekter bruker vi i stor grad malerpumper hvor det er hensiktsmessig. Alle ansatte som benytter utstyret har nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold slik at de er effektive i arbeidet de utfører.

Pussing

For å sikre en god og effektiv drift i våre prosjekter bruker vi i stor grad malerpumper hvor det er hensiktsmessig. Alle ansatte som benytter utstyret har nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold slik at de er effektive i arbeidet de utfører.

HG_logo
wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger
Mester
SG_GULL_MORKBAKGRUNN